REGULAMIN SALONU FRYZJERSKIEGO

Sikorski Art & Beauty

§1

 1. Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki Usług świadczonych w Salonie Fryzjerskim Sikorski Art & Beauty oraz odsprzedaży kosmetyków.
 2. Decydując się na zabieg czy zakup kosmetyków Klient akceptuje poniższy Regulamin.
 3. Decydując się na zabieg czy zakup kosmetyków Klient przyjmuje do wiadomości, że właścicielem Salonu Fryzjerskiego Sikorski Art & Beauty jest firma Tomasz Skowroński Office Care z siedzibą przy ul. Broniewskiego 6/57, 87-100 Toruń o numerze NIP 8911513599

§2

 1. Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty jest otwarty w następujące dni, w następujących godzinach: Poniedziałek: od godziny 12:00 do 20:00, Wtorek - Piątek: od godziny 8:00 do 21:00, Sobota: od godziny 8:00 do 16:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów oraz w okresach świątecznych bądź ustawowo wolnych od pracy.

§3

 1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie lub osobiście. Na zarezerwowane wizyty należy zgłaszać się o wyznaczonej godzinie.
 2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest stawienie się na umówioną wizytę w wyznaczonej godzinie. W przypadku spóźnienia Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty zastrzega sobie prawo do niewykonania pełnej usługi lub odmowy jej wykonania.
 3. W przypadku rezerwacji wizyty telefonicznie, Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi nieprawidłowo wybranej przez Klienta podczas rezerwacji telefonicznej, po uprzednim poinformowaniu Klienta w chwili pojawienia się w salonie Sikorski Art & Beauty i po oględzinach włosów.
 4. Klient umawiając się na zabieg zobowiązany jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu.

§4

 1. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mają możliwość korzystania z usług SalonuFryzjerskiego Sikorski Art & Beauty wyłącznie za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu Sikorski Art & Beauty jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia w celu potwierdzenia wyrażenia zgody lub odmowy świadczenia zabiegu.
 2. Zamówienie usługi w Salonie Fryzjerskim Sikorski Art & Beauty jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salon oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Przystąpienie do wykonania usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i medycznych do wykonania usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Ewentualne konsekwencje Klient ponosi na własną odpowiedzialność.
 4. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku wątpliwości bezpieczeństwa przeprowadzenia usługi Salon Sikorski Art & Beauty zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia usługi lub zmiany terminu rezerwacji.
 5. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

§5

 1. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie.
 2. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta, dlatego o szczegółowej cenie usługi Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem usługi.
 3. Za usługi świadczone w Salonie Sikorski Art & Beauty Klient zobowiązany jest uiścić płatność gotówką lub kartą płatniczą.

§6

 1. Na terenie Salonu Fryzjerskiego Sikorski Art & Beauty obowiązuje całkowity zakaz:
  1. Palenia papierosów i zażywania środków odurzających,
  2. Handel i akwizycja, sprzeczne z normami pożycia społecznego zachowanie,
  3. Korzystanie z urządzeń bez zgody personelu Salonu.
 2. Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Salonu.

§7

 1. Na terenie Salonu Fryzjerskiego Sikorski Art & Beauty prowadzona jest sprzedaż produktów kosmetycznych, które nie podlegają zwrotom ani wymianom.

§8

Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń przekazanych po wykonanej usłudze, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika Salonu Sikorski Art & Beauty. Wyłącznie stosowanie się do wskazanych zaleceń może zagwarantować najlepsze rezultaty i pożądane efekty po wykonanej usłudze.

§9

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na wykonane usługi w Salonie Fryzjerskim Sikorski Art & Beauty niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż 5 dni od daty wykonania usługi.
 2. Klient składa reklamacje osobiście w Salonie Fryzjerskim Sikorski Art & Beauty, w którym została wykonana usługa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta do osobistego stawiennictwa w Salonie w celu dokonania oględzin włosów. Odmowa lub brak stawiennictwa jest jednoznaczny z odrzuceniem złożonej reklamacji.
 4. Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest drogą mailową na adres wskazany przez Klienta bądź przekazywana w formie papierowej z potwierdzeniem odbioru w przypadku osobistego stawienia się Klienta w salonie w uzgodnionym telefonicznie terminie.

§10

Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez właściciela salonu fryzjerskiego Sikorski Art & Beauty, firmę Tomasz Skowroński Office Care zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§11

 1. Teren Salonu Fryzjerskiego Sikorski Art & Beauty objęty jest monitoringiem
 2. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
 3. Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy.
 4. Nagrania przechowywane są przez maksymalny okres 90 dni, po których upływie podlegają zniszczeniu. Nagrania mogą zostać zniszczone wcześniej.

§12

Salon Fryzjerski Sikorski Art & Beauty zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Regulamin salonu i Polityka Prywatności

Copyright © SIKORSKI ART&BEAUTY

Projekt i wykonanie POLLYART

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.